Rajarshri Shahu Chhatrapati Institute of Pharmacy

Shree Shahu Chhatrapati Shikshan Sanstha

Rajarshi Shahu Chhatrapati Institute of Pharmacy

Rajarshi Shahu Chhatrapati Institute of Pharmacy

 • Address :

  2968, C, Dasara Chowk, Kolhapur.- 416002.
  Maharashtra, India.

 • Phone :

  (0231) 2642921,

 • Mobile :+91-9372423047
 • Fax :+91 - 231 - 2641954
 • Email :rscpharmacy@yahoo.in
 • Website:rscpharmacy.org
 • Email : shahuchh@gmail.com
 • Website: www.shahuchhtrapatishikshan.com

Valuable Links


Vittiya Saksharta Abhiyan
Chh. Shahu Maharaj Kolhapur

Late Shri. Shripatrao Bondre Shri. Vijayarao Shripatrao Bondre Hon. Secretary Shri Mansing Vijayrao Bondre Hon. Chairman
Academic Monitoring for Year 2017 -
18